Odpovědné veřejné zadávání

Základem odpovědně vypsané zakázky je zohlednění více hledisek – vedle běžně užívané nejnižší ceny do ní lze zahrnout environmentální nebo společenská témata, která chce zadavatel řešit. Ten díky tomu za stejné prostředky získává přidanou hodnotu. Jde o postup, který je v souladu s platným právem České republiky i EU.

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro odpovědné veřejné zadávání.

Klíčové oblasti

Životní prostředí

Podle zákona o ochraně životního prostředí se touto ochranou myslí činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. V praxi jde nejvíce o zohledňování výrobků a služeb ohleduplných k životnímu prostředí.

Podpora místních dodavatelů

Podpora místního podnikání v rámci veřejných zakázek se obvykle týká malých podniků a živnostníků.

Nezaměstnanost

Jedná se o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce – například osob se zdravotním postižením, absolventů škol bez praxe, lidí na/po rodičovské dovolené a obecně dlouhodobě nezaměstnaných.

Profesní vzdělávání

Profesní (nebo přesněji „další“) vzdělávání zahrnuje například stáže, praxe v rámci zakázek, kurzy zaměřené na prohloubení znalostí v oboru nebo na zvýšení socioekonomických dovedností (finanční a počítačová gramotnost, jak se ucházet o zaměstnání či jak si práci udržet). Patří sem i rekvalifikace.

Etické nakupování

Jde o podporu výrobkům s certifikáty, jako jsou Kontrolované ekologické zemědělství, Fairtrade, Fair IT, FSC atd.

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro odpovědné veřejné zadávání.

Gamechangers – klíčové kroky, mající potenciál způsobit změnu nebo k ní významně přispět.

Mrg. Petr Sokol

Garant: Mrg. Petr Sokol

Ředitel Nové ekonomiky, o.p.s, konzultant a metodik pro odpovědné veřejné zadávání
Petr absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity a několik let učil na základní škole. Tři roky působil v občanském sdružení AISIS na pozici manažera projektů. Od roku 2008 pracuje pro společnost CSR Consult, která se věnuje strategiím v oblasti společenské odpovědnosti firem. V současné době je jejím jednatelem. K problematice odpovědného zadávání ve veřejné správě se dostal právě v souvislosti se společenskou odpovědností firem. Především v oblasti strategického uvažování a plánování lze najít řadu podobností.

Image[1]

Využití dlouhodobě nezaměstnaných jako podmínka plnění veřejné zakázky

Zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci stanovilo město Most v roce 2011, kdy poptávalo dodavatele na stavební práce. Tato veřejná zakázka byla jednou ze souboru veřejných zakázek stejného charakteru v dané lokalitě. Celková hodnota souboru těchto veřejných...

/ 21/03/2016
shutterstock_264406220

V Česku chybí sociální podnikatelé, zájem investorů přitom roste

Sociální podnikání zažívá v západní Evropě boom. Do Česka proniká zatím pomalu částečně proto, že lidé nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Také u nás ale přibývá firem, které už nechtějí pouze přispívat na charity, ale pomoci projektům, které...

/ 17/03/2016
shutterstock_370332053

Pardubický kraj vyhlásil dotační program. Podpoří sociální podnikání

Cílem je podpora sociálního podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace v roce 2016. Pardubický kraj se tak snaží navázat na celoevropský trend podpory sociálního podnikání. Zájemci o podporu budou moci získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu,...

/ 15/03/2016

Podklady ke stažení

Bariery implementace OVZ
Bariery implementace OVZ

Nová ekonomika: Bariéry efektivní implementace odpovědného veřejného zadávání

Dokument PDF, 2,8 MBStáhnout
Metodika odpovědného zadávání VZ - náhled
Metodika odpovědného zadávání VZ - náhled

Metodika společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

Dokument PDF, 1,5 MBStáhnout
Byuing Social guide
Byuing Social guide
Dokument PDF, 0,7 MBStáhnout
Dobra praxe odpovědné zadávání VZ
Dobra praxe odpovědné zadávání VZ

Manuál dobrých praxí při zadávání veřejných zakázek

Dokument PDF, 1,2 MBStáhnout
Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků (publ. 1)
Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků (publ. 1)

Netradiční pohled na veřejné zakázky

Dokument PDF, 1,3 MBStáhnout
Nove trendy v zadavani verejnych zakazek (publ. 2)
Nove trendy v zadavani verejnych zakazek (publ. 2)

Nové trendy v zadávání veřejných zakázek

Dokument PDF, 3,8 MBStáhnout
OVZ Role firem
OVZ Role firem

Nová ekonomika: Role firem v odpovědném veřejném zadávání

Dokument PDF, 2,1 MBStáhnout

Odkazy k tématu Odpovědné veřejné zadávání