Digitální ekonomika

O digitální ekonomice se hovoří také jako o čtvrté průmyslové revoluci. Řada stávajících povolání zřejmě v důsledku digitální ekonomiky časem zanikne a lidé budou pracovat v oborech, které ještě neexistují. Zachycení trendu digitální ekonomiky vyžaduje pružnost, na druhou stranu však přináší množství nových příležitostí.

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro digitální ekonomiku.

Klíčové oblasti

E-business

Po vybudování digitální infrastruktury přišel na řadu e-business, který zahrnuje obchodování a podnikání na internetu, zabezpečení převodů peněz, ochrany informací a opatření proti falšování elektronických podpisů. Typicky jde o e-commerce, e-shopy a s nimi související e-služby, například možnost platit platební kartou apod.

Efektivnější alokace zdrojů

Vzhledem k tomu, že některá odvětí lze přenést do digitální sféry, klesá environmentální zátěž spojená s výrobou a přepravou produktů. Jedním z důsledků využití digitální ekonomiky pro potřeby udržitelnosti je zvýšení efektivity distribuce energie, např. u energie z obnovitelných zdrojů, neboť jejich produkce je často závislá na geografické poloze.

Nové technologie a trendy

Do budoucna je výzvou integrovat digitální ekonomiku s dalšími novými technologiemi a trendy, jako je nástup průmyslu 4.0 a masové rozšíření 3D tiskáren. Příklad dalších oblastí či odvětví, kde probíhají změny, je státní správa, e-government, zdravotnictví, vzdělávání a přenos informací.

Česká republika a EU

Pro ČR jako zemi s jedním z nejvyšších podílů průmyslu na HDP (33 %) v EU je zachycení trendu digitální ekonomiky velmi důležité. Tradičně vysoká úroveň technické vzdělanosti a otevřenost české ekonomiky jsou dobré výchozí podmínky pro implementaci digitální agendy v ČR a pro podporu budování jednotného vnitřního trhu (DSM).

Prvním významným textem zabývající se touto problematikou se stala vládní strategie Digitální Česko (2011), aktualizovaná jako Digitální Česko 2:0 (2013). Návrhy nových opatření a jejich implementací se zabývá Rada pro informační společnost a Rada pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Jako aktuální se v rámci vládní agendy jeví zlepšení koordinace, resp. vytvoření jednoho koordinačního místa.

V roce 2015 byla navržena tzv. European Digital Single Market Strategy (DSM), jejíž implementace bude ovlivňovat prostředí i v ČR v nadcházejících letech.

Příklad prezentace EU DSM (animace) je ke zhlédnutí zde

Mezi sdružení a platformy, které se v ČR zabývají dialogem stakeholderů o digitalizaci ekonomiky, patří Platforma pro internetovou ekonomiku (PIE), Národní centrum pro digitální ekonomiku (NCDE), Institut pro digitální ekonomiku a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro digitální ekonomiku.

Gamechangers – klíčové kroky, mající potenciál způsobit změnu nebo k ní významně přispět.

JUDr. Josef Donát, LLM

Garant: JUDr. Josef Donát, LLM

Ředitel NCDE
Josef Donát je předním specialistou v oblasti práva ICT. Věnuje se též problematice duševního vlastnictví, zejména problémům ochrany autorských práv, a dále elektronickému dokazování, outsourcingu, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. Je ředitelem NCDE (Národní centrum pro digitální ekonomiku) a advokátem a partnerem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.

20160609_FDV_krest_Pelle_024_lowres

Moderní on-line služby: regulace by se měla odvíjet od dialogu

Prudký technologický vývoj a dynamika služeb v digitální ekonomice přináší nejen nové příležitosti. Vyvstává i řada otázek, spojená s právní regulací tohoto dynamického odvětví. Uplynulý čtvrtek se v pražské Vile Pellé uskutečnil za účasti odborné veřejnosti křest knihy JUDr. Martina Meisnera, Ph.D.,...

/ 13/06/2016
shutterstock_155818535

EU – jak dál v regulaci platforem ?

Veřejná konzultace Evropské komise potvrdila, že existují rozdílné názory mezi těmi, kteří vnímají režim odpovědnosti poskytovatelů služeb internetové společnosti jako stále vyhovující, a těmi, kteří požadují jejich větší odpovědnost. Začátkem dubna 2016 byl v Praze zveřejněn dopis ministrů 11 členských...

/ 03/05/2016
shutterstock_142346170

Josef Donát: Represe v onlinu mají na porušování práv malý dopad

„Uživatele dokáží od protiprávního jednání odradit spíše inovativní, uživatelsky komfortní a cenově dostupné způsoby distribuce obsahu,“ říká ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku.

/ 12/04/2016

Podklady ke stažení

Doporučení Jednotny digitalni trh
Doporučení Jednotny digitalni trh

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuse u kulatého stolu, který se konal v rámci Národního konventu o EU 24. dubna 2015.

Dokument PDF, 0,5 MBStáhnout
Stanovisko NCDE[1]
Stanovisko NCDE[1]

Stanovisko NCDE k prioritám České republiky na evropském digitálním trhu

Dokument PDF, 0,2 MBStáhnout
GT Briefing June 2013 The Digital Economy
GT Briefing June 2013 The Digital Economy

Co znamená digitální ekonomika?

Dokument PDF, 0,6 MBStáhnout
MGI US game changers Executive Summary July 2013
MGI US game changers Executive Summary July 2013

Studie McKinsley Global Institute

Dokument PDF, 2,2 MBStáhnout

Odkazy k tématu Digitální ekonomika