Archiv pro měsíc: Březen 2016

shutterstock_141547522

Veolia Voda představila nový koncept pro efektivní využívání energie ve vodárenství

Energetických zdrojů, zvláště těch obnovitelných, není ve světě dostatek. Nabízí se proto otázka, jak využít k energetickým účelům vodu ve vodárenských procesech: při úpravě pitné vody i při čištění odpadních vod. Jednou z možností je například budování vodních mikroelektráren. Rozhodně...

/ 31/03/2016
shutterstock_60128515

Jak si poradila Namibie s nedostatkem pitné vody?

Windhoek, hlavní město Namibie, jedné z nejsušších zemí Afriky, je domovem pro 250.000 lidí, kteří neustále žijí pod hrozbou nedostatku vody. V roce 1968 zde město nechalo postavit recyklační čistírnu odpadních vod. Tak se stal Windhoek prvním městem na světě,...

/ 28/03/2016
Image[1]

Využití dlouhodobě nezaměstnaných jako podmínka plnění veřejné zakázky

Zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci stanovilo město Most v roce 2011, kdy poptávalo dodavatele na stavební práce. Tato veřejná zakázka byla jednou ze souboru veřejných zakázek stejného charakteru v dané lokalitě. Celková hodnota souboru těchto veřejných...

/ 21/03/2016
shutterstock_264406220

V Česku chybí sociální podnikatelé, zájem investorů přitom roste

Sociální podnikání zažívá v západní Evropě boom. Do Česka proniká zatím pomalu částečně proto, že lidé nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Také u nás ale přibývá firem, které už nechtějí pouze přispívat na charity, ale pomoci projektům, které...

/ 17/03/2016
shutterstock_370332053

Pardubický kraj vyhlásil dotační program. Podpoří sociální podnikání

Cílem je podpora sociálního podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace v roce 2016. Pardubický kraj se tak snaží navázat na celoevropský trend podpory sociálního podnikání. Zájemci o podporu budou moci získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu,...

/ 15/03/2016
shutterstock_160711571 (1)

Nový zákon o veřejných zakázkách a životní prostředí

Nový zákon by měl přinést i některé novinky posilující možnosti ochrany životního prostředí. V této souvislosti lze upozornit na možnost zohlednit v hodnocení nabídek, resp. v hodnoticích kritériích, dopad řešení na životní prostředí. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle...

/ 10/03/2016
shutterstock_189689204

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

V souladu se stávající legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek je možné, i když zatím málo rozšířené, zahrnutí sociálních témat do procesu výběru vítězného dodavatele i samotné realizace zakázky. Mnozí zadavatelé se potýkají se situací, ve které by chtěli nejenom...

/ 07/03/2016
shutterstock_254935309

Zakázky umíme dělat s větší přidanou hodnotou

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím svých resortních organizací, jako jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR, začalo uplatňovat principy společensky odpovědného zadávání. Základním principem je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky lze zahrnout konkrétní společenské téma,...

/ 03/03/2016