Odpovědné veřejné zadávání – Game changers

V rámci projektu Nové ekonomiky o.p.s. „Odpovědné veřejné zadávání“ bylo identifikováno několik bariér na obecnější úrovni veřejného zadávání v ČR, na jejichž základě vznikl následující seznam.

  • Vysoké povědomí a porozumění odpovědnému veřejnému zadávání
  • Tlak na pozitivní změnu systému a kultury zadávání veřejných zakázek v ČR vedoucí k vyšší odpovědnosti zadávání
  • Překonání obav ze změn a inovací, tedy i z využívání odpovědného veřejného zadávání, kvůli údajné rizikovosti fondů EU
  • Dobrý přehled o kontrolních procesech, nejasnosti v tomto ohledu odrazují od odpovědného veřejného zadávání
  • Potřeba vysoké efektivity
  • Jasno v odpovědnostech a vysoká motivace