V rámci pořádání olympijských her v roce 2012 se Londýn a celé Spojené království rozhodlo tuto příležitost využít k nastartování zdravého ekonomického a společenského rozvoje. Investice do příprav olympijských her měly posloužit ke zvýšení zaměstnanosti v sociálně slabých lokalitách, k podpoře malých a středních podniků, k začleňování minorit a k rozvoji inovací přívětivých k životnímu prostředí. Hlavním nástrojem pro dosažením těchto cílů se staly společensky odpovědné veřejné zakázky a řídící institucí The Olympic Delivery Authority (ODA).

Veřejné zakázky byly zpravidla hodnoceny metodou ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kde technické parametry (spolu s kritérii udržitelného rozvoje) představovaly až 70 % váhy při hodnocení nabídek. Odpovědné cíle ODA byly rovněž součástí smluvních podmínek.

Například při soutěži na dodávky betonu pro stavby se ODA ve spolupráci s dodavateli povedlo snížit emise CO2 o  čtvrtinu využitím recyklovaných přísad do betonu a optimalizací přepravy betonu. Dalším příkladem je soutěž na autobusovou dopravu po olympijském parku ve výši 3 mil. liber (cca. 90 mil Kč) – tuto soutěž vyhrála společnost Ealing & Hackey Community Transport, která v rámci zakázky zrealizovala program na sociální začleňování a zaměstnávala až 45 dlouhodobě nezaměstnaných