Zaměstnanecká participace – Game changers

Bohužel, koncept zaměstnanecké spoluúčasti se v České republice dosud nestal součástí sociálně ekonomického diskursu, na rozdíl například od VB, kdy vláda považuje tento sektor za integrální součást britské ekonomiky.

Navrhované kroky:

  1. Zaměřit se na odbourávání neinformovanosti (vzdělávání).
  2. Propagovat pozitivní výsledky přes případové studie (nejlepší praxe).
  3. Iniciovat kroky, které pomůžou zbořit ideologické mýty.
  4. Identifikovat legislativní překážky a navrhnout příslušné legislativní změny.

ZAJÍMAVÉ PŘÍKLADY

Formy kapitálové účasti, u nichž se nabytí podílu prostřednictvím svěřeneckého fondu financuje mj. účastí na zisku vyplácenou nad rámec mzdy, již existují. Obvykle se vytváří zvláštní zprostředkující subjekt, jenž pak spravuje podíly zaměstnanců jemu svěřené. Příklady osvědčené praxe zprostředkujících subjektů spravujících svěřené podíly představují např. HOMAG AG (Německo); Pfalz Flugzeugwerke (PFW Aerospace AG) (Německo); Oktogonen Foundation (Švédsko); Herend (Maďarsko); Tullis Russell (UK); a Aerlingus (Irsko).

Příklady následnictví jsou u firem ARUP Group.