Články trendu sociální podnikání

Sociální podnikání je nový a velmi široký koncept, pro který je typické dosahování sociálních cílů ekonomickými prostředky. Jde o progresivní trend, který je celosvětově na vzestupu včetně zemí Evropské unie a České republiky. V EU je sociální podnikání podporováno zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem.

shutterstock_116923705

Sociálně prospěšné podnikání na SZeŠ Čáslav

Na konci roku 2015 se dvě skupiny studentů SZeŠ Čáslav přihlásily do mezinárodního projektu Social Innovation Relay, který zaštítila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Záměrem pořadatelů je zapojit znevýhodněné sociální skupiny do běžného života.

/ 18/04/2016
shutterstock_264406220

V Česku chybí sociální podnikatelé, zájem investorů přitom roste

Sociální podnikání zažívá v západní Evropě boom. Do Česka proniká zatím pomalu částečně proto, že lidé nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Také u nás ale přibývá firem, které už nechtějí pouze přispívat na charity, ale pomoci projektům, které...

/ 17/03/2016
shutterstock_370332053

Pardubický kraj vyhlásil dotační program. Podpoří sociální podnikání

Cílem je podpora sociálního podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace v roce 2016. Pardubický kraj se tak snaží navázat na celoevropský trend podpory sociálního podnikání. Zájemci o podporu budou moci získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu,...

/ 15/03/2016
shutterstock_189689204

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

V souladu se stávající legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek je možné, i když zatím málo rozšířené, zahrnutí sociálních témat do procesu výběru vítězného dodavatele i samotné realizace zakázky. Mnozí zadavatelé se potýkají se situací, ve které by chtěli nejenom...

/ 07/03/2016
shutterstock_254935309

Zakázky umíme dělat s větší přidanou hodnotou

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím svých resortních organizací, jako jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR, začalo uplatňovat principy společensky odpovědného zadávání. Základním principem je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky lze zahrnout konkrétní společenské téma,...

/ 03/03/2016