Bioplynová stanice Kněžice leží v obci stejného jména, 70 km východně od Prahy. Vyrábí obnovitelnou energii z biologicky rozložitelného odpadu a řeší tak obecní nakládání s odpady, zajišťuje obyvatelům levnější energii, podporuje místní energetickou soběstačnost a snižuje emise skleníkových plynů. Dodavatel stavby (firma Skanska) úzce spolupracoval s partnery projektu, zapojil do něj místní občany a vyškolil je, aby mohli zařízení řídit a spravovat. Při výstavbě byly využívány jen materiály českých dodavatelů, byly minimalizovány dopady na životní prostředí a bylo efektivně nakládáno s odpady. Byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví