Orgán veřejného zdraví pro Manchester a okolí, Greater Manchester Strategic Health Authority (GMSHA), vyhlásil v partnerství se soukromým sektorem veřejnou zakázku na novou nemocnici. Nemocnice měla mít 222 lůžek a měla stát 135 milionů liber. Výběr trval dva roky a očekávalo se, že stavba potrvá minimálně 24 měsíců.

Úřad GMSHA s potěšením očekával, že soutěž přitáhne velké stavební firmy. Chtěl také přizvat kvalitní mezinárodní architekty, ale protože nemocnice měla být umístěna v sociálně velmi slabé, zanedbané čtvrti, byl zde od počátku také zájem vytvořit příležitosti pro místní obyvatele, aby byl projekt přínosný i pro ně, aniž by se z celého plánu muselo nějak slevovat. Úřad proto vydal seznam kriterií pro získání zakázky: vytvoření přímých příležitostí k zaměstnání místních obyvatel zařazení místních malých a středně velkých podniků do dodavatelského řetězce podpora obnovy dané čtvrti.

V soutěži zvítězil mezinárodní dodavatel, který se smluvně zavázal vybudovat v místě zakázky školící centrum a uvedl místní partnery, s nimiž počítá v rámci svého dodavatelského řetězce. Firma se také spojila s místními iniciativami  na obnovu čtvrti a vypracovala ekologicky odpovědné plány.