Image[1]

Využití dlouhodobě nezaměstnaných jako podmínka plnění veřejné zakázky

Zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci stanovilo město Most v roce 2011, kdy poptávalo dodavatele na stavební práce. Tato veřejná zakázka byla jednou ze souboru veřejných zakázek stejného charakteru v dané lokalitě. Celková hodnota souboru těchto veřejných...

/ 21/03/2016
shutterstock_264406220

V Česku chybí sociální podnikatelé, zájem investorů přitom roste

Sociální podnikání zažívá v západní Evropě boom. Do Česka proniká zatím pomalu částečně proto, že lidé nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Také u nás ale přibývá firem, které už nechtějí pouze přispívat na charity, ale pomoci projektům, které...

/ 17/03/2016
shutterstock_370332053

Pardubický kraj vyhlásil dotační program. Podpoří sociální podnikání

Cílem je podpora sociálního podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace v roce 2016. Pardubický kraj se tak snaží navázat na celoevropský trend podpory sociálního podnikání. Zájemci o podporu budou moci získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu,...

/ 15/03/2016
shutterstock_160711571 (1)

Nový zákon o veřejných zakázkách a životní prostředí

Nový zákon by měl přinést i některé novinky posilující možnosti ochrany životního prostředí. V této souvislosti lze upozornit na možnost zohlednit v hodnocení nabídek, resp. v hodnoticích kritériích, dopad řešení na životní prostředí. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle...

/ 10/03/2016
shutterstock_189689204

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

V souladu se stávající legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek je možné, i když zatím málo rozšířené, zahrnutí sociálních témat do procesu výběru vítězného dodavatele i samotné realizace zakázky. Mnozí zadavatelé se potýkají se situací, ve které by chtěli nejenom...

/ 07/03/2016
shutterstock_254935309

Zakázky umíme dělat s větší přidanou hodnotou

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím svých resortních organizací, jako jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR, začalo uplatňovat principy společensky odpovědného zadávání. Základním principem je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky lze zahrnout konkrétní společenské téma,...

/ 03/03/2016
shutterstock_196531991 (1)

Na jih Moravy letos půjde 1,1 miliardy na lepší hospodaření vodou

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že se letos bude na jižní Moravě investovat zhruba 1,1 miliardy korun do zlepšení hospodaření s vodou. Během několika měsíců začne na jižní Moravě pracovat komise, která bude opatření proti suchu koordinovat. Opatření nemají reagovat jen na...

/ 29/02/2016
voda

Česká republika je lídrem v čištění vody pomocí nanotechnologií

Čeští vědci ve spolupráci s firmami vyvíjejí nové ekologické způsoby čištění vody. Děje se tak v rámci centra NANOBIOWAT. Cílem projektu je vyvinout, patentovat, ověřit a uvést na trh nové nanotechnologie a biotechnologie, které budou použitelné pro čištění širokého spektra...

/ 25/02/2016
voda

Rezerva EU ve znovuvyužití odpadních vod: Šest miliard kubíků

Role vody jako významného strategického faktoru ekonomického a sociálního rozvoje, je neoddiskutovatelná. Evropská unie se proto snaží nalézt každý možný zdroj pitné vody. Jedním z těchto zdrojů je i potenciální využití odpadních vod, které v EU činí aktuálně 15 %...

/ 25/02/2016
shutterstock_219464686

EU se připravuje na rychlý 5G internet. Evropská komise navrhla rozdělení spektra

Část spektra, které dnes slouží hlavně pro digitální vysílání, by mělo být v nejbližších letech uvolněno pro mobilní služby. Reaguje tak na vývoj posledních let, kdy poptávka po mobilních datech roste. Evropská komise zároveň připravuje půdu pro vysokorychlostní 5G internet,...

/ 23/02/2016
shutterstock_85935598

Estonský eurokomisař: Vytvořme jednotný evropský digitální svět

Značná část přidané hodnoty, která vzniká díky internetu, je v tradičních sektorech. Estonský eurokomisař Andrus Ansip hovoří o sjednocení digitálního trhu, zajištění bezpečnosti, kvality připojení a přípravě na novou digitální dobu.

/ 20/02/2016
shutterstock_340706693

Autorská práva na síti. Nadace EFF varuje před širokým výkladem protipirátských opatření

Americký úřad na ochranu autorských práv zahájil konzultace s cílem vyhodnotit účinnost opatření tzv. bezpečného přístavu dle zákona na ochranu autorských práv v digitálním prostředí. Držitelé práv požadují, aby nežádoucí obsah zůstal mimo web poté, co byl odstraněn. Například, když...

/ 18/02/2016