Články trendu voda jako strategický zdroj

Voda má nenahraditelný strategický význam pro ekonomický a sociální rozvoj, přitom se však prohlubuje propast mezi poptávkou po bezpečné sladké vodě a její dostupností. To představuje globální hrozbu, jíž je třeba aktivně čelit.

shutterstock_141547522

Veolia Voda představila nový koncept pro efektivní využívání energie ve vodárenství

Energetických zdrojů, zvláště těch obnovitelných, není ve světě dostatek. Nabízí se proto otázka, jak využít k energetickým účelům vodu ve vodárenských procesech: při úpravě pitné vody i při čištění odpadních vod. Jednou z možností je například budování vodních mikroelektráren. Rozhodně...

/ 31/03/2016
shutterstock_60128515

Jak si poradila Namibie s nedostatkem pitné vody?

Windhoek, hlavní město Namibie, jedné z nejsušších zemí Afriky, je domovem pro 250.000 lidí, kteří neustále žijí pod hrozbou nedostatku vody. V roce 1968 zde město nechalo postavit recyklační čistírnu odpadních vod. Tak se stal Windhoek prvním městem na světě,...

/ 28/03/2016
shutterstock_160711571 (1)

Nový zákon o veřejných zakázkách a životní prostředí

Nový zákon by měl přinést i některé novinky posilující možnosti ochrany životního prostředí. V této souvislosti lze upozornit na možnost zohlednit v hodnocení nabídek, resp. v hodnoticích kritériích, dopad řešení na životní prostředí. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle...

/ 10/03/2016
shutterstock_196531991 (1)

Na jih Moravy letos půjde 1,1 miliardy na lepší hospodaření vodou

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že se letos bude na jižní Moravě investovat zhruba 1,1 miliardy korun do zlepšení hospodaření s vodou. Během několika měsíců začne na jižní Moravě pracovat komise, která bude opatření proti suchu koordinovat. Opatření nemají reagovat jen na...

/ 29/02/2016
voda

Česká republika je lídrem v čištění vody pomocí nanotechnologií

Čeští vědci ve spolupráci s firmami vyvíjejí nové ekologické způsoby čištění vody. Děje se tak v rámci centra NANOBIOWAT. Cílem projektu je vyvinout, patentovat, ověřit a uvést na trh nové nanotechnologie a biotechnologie, které budou použitelné pro čištění širokého spektra...

/ 25/02/2016
voda

Rezerva EU ve znovuvyužití odpadních vod: Šest miliard kubíků

Role vody jako významného strategického faktoru ekonomického a sociálního rozvoje, je neoddiskutovatelná. Evropská unie se proto snaží nalézt každý možný zdroj pitné vody. Jedním z těchto zdrojů je i potenciální využití odpadních vod, které v EU činí aktuálně 15 %...

/ 25/02/2016