Články trendu odpovědné veřejné zadávání

Základem odpovědně vypsané zakázky je zohlednění více hledisek – vedle běžně užívané nejnižší ceny do ní lze zahrnout environmentální nebo společenská témata, která chce zadavatel řešit. Ten díky tomu za stejné prostředky získává přidanou hodnotu.

Image[1]

Využití dlouhodobě nezaměstnaných jako podmínka plnění veřejné zakázky

Zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci stanovilo město Most v roce 2011, kdy poptávalo dodavatele na stavební práce. Tato veřejná zakázka byla jednou ze souboru veřejných zakázek stejného charakteru v dané lokalitě. Celková hodnota souboru těchto veřejných...

/ 21/03/2016
shutterstock_264406220

V Česku chybí sociální podnikatelé, zájem investorů přitom roste

Sociální podnikání zažívá v západní Evropě boom. Do Česka proniká zatím pomalu částečně proto, že lidé nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Také u nás ale přibývá firem, které už nechtějí pouze přispívat na charity, ale pomoci projektům, které...

/ 17/03/2016
shutterstock_370332053

Pardubický kraj vyhlásil dotační program. Podpoří sociální podnikání

Cílem je podpora sociálního podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace v roce 2016. Pardubický kraj se tak snaží navázat na celoevropský trend podpory sociálního podnikání. Zájemci o podporu budou moci získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu,...

/ 15/03/2016
shutterstock_160711571 (1)

Nový zákon o veřejných zakázkách a životní prostředí

Nový zákon by měl přinést i některé novinky posilující možnosti ochrany životního prostředí. V této souvislosti lze upozornit na možnost zohlednit v hodnocení nabídek, resp. v hodnoticích kritériích, dopad řešení na životní prostředí. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle...

/ 10/03/2016
shutterstock_189689204

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

V souladu se stávající legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek je možné, i když zatím málo rozšířené, zahrnutí sociálních témat do procesu výběru vítězného dodavatele i samotné realizace zakázky. Mnozí zadavatelé se potýkají se situací, ve které by chtěli nejenom...

/ 07/03/2016
shutterstock_254935309

Zakázky umíme dělat s větší přidanou hodnotou

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím svých resortních organizací, jako jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR, začalo uplatňovat principy společensky odpovědného zadávání. Základním principem je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky lze zahrnout konkrétní společenské téma,...

/ 03/03/2016
1352998_olympijske-hry-londyn-slovensko-big-ben-londyn-2012-otvorenie-crop[1]

Olympijské hry 2012 – Londýn

V rámci pořádání olympijských her v roce 2012 se Londýn a celé Spojené království rozhodlo tuto příležitost využít k nastartování zdravého ekonomického a společenského rozvoje. Investice do příprav olympijských her měly posloužit ke zvýšení zaměstnanosti v sociálně slabých lokalitách, k...

/ 13/02/2016
viden-trhy-pre-radnici[1]

Vídeň – město s odpovědným zadáváním zakázek

Mezi města, která začala s odpovědným zadáváním zakázek vůbec nejdříve, patří rozhodně Vídeň.

/ 09/02/2016
knezice_energeticky_sobestacna_obec[1]

Bioplynová stanice Kněžice

Bioplynová stanice Kněžice vyrábí obnovitelnou energii z biologicky rozložitelného odpadu a řeší tak obecní nakládání s odpady, zajišťuje obyvatelům levnější energii a podporuje místní energetickou soběstačnost.

/ 07/02/2016