O nás

Nová ekonomika je obecně prospěšnou společností, která byla založena v roce 2008.

Nová ekonomika vznikla v návaznosti na projekt H/R/D/I (Human Resources Developement Interface), ze kterého převzala tři původní tematické okruhy: zadávání veřejných zakázek se společenským rozměrem, diversity management a sociální ekonomiku.

Řešení společenských témat jako příležitost pro podnikání a ekonomický rozvoj.

Ve svých následných aktivitách vyhledáváme společenská témata, jejichž řešení může být zároveň příležitostí pro podnikání a ekonomický rozvoj. Prosazujeme inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.

Pilíře prosperity společnosti.

Vycházíme z přesvědčení, že prosperita společnosti je založena na třech pilířích – ekonomické prosperitě, kvalitě životního prostředí a společenském kapitálu. Žádný z těchto pilířů by neměl být rozvíjen na úkor ostatních. Primárně se zabýváme propojováním s pilířem ekonomickým a podporujeme rozvoj a šíření inovací. Tyto inovace a potenciál ekonomického rozvoje hledáme u všech relevantních společenských témat, která jsme sami nebo společně s partnery schopni identifikovat a zprostředkovat pohledem sdílené hodnoty ekonomické prosperity a současné společenské prospěšnosti (Shared Value).

Co nabízíme

Poradenství a konzultace:

  • V oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

Vyhledání vhodných témat
Zapojení vybraných hledisek do prováděcích dokumentů pro nákupy a veřejné zakázky
Nastavení pravidel tak, aby byla v souladu s naší a evropskou legislativou
Spolupráce může probíhat od dílčí konzultace až po kompletní zpracování veřejné zakázky v oblastech společenské odpovědnosti veřejných a státních institucí

  • Vzdělávání a organizace seminářů a konferencí v oblastech

Společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek
Společenské odpovědnosti veřejných institucí
Finanční gramotnosti

  • Příprava a realizace propagačních kampaní tematicky navazujících na poslání organizace

Naše projekty

Další probíhající projekty nebo ukončené projekty naleznete v odkazech

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte a obraťte se na nás.